Izzivi

BIO 26 obravnava vprašanja, s katerimi se srečujejo primarne institucije za produkcijo in posredovanje znanja v naši družbi, kot so knjižnica, muzej, univerza in novinarska/medijska hiša. Znanost, akademski svet, mediji in novinarstvo že vse od dobe razsvetljenstva veljajo za štiri stebre resnice. V času širjenja dezinformacij, lažnih novic, postresnic in alternativnih dejstev pa bi te iste institucije prav lahko po krivem označili tudi za stebre prevare. Ne smemo namreč pozabiti, da je eno najpomembnejših vprašanj krize informacij prav vprašanje »resnice« in zanesljivih dejstev. Bistvo problema ni toliko v zmožnosti prepričati ljudi, da verjamejo v »napačno« stvar, kot je v zmožnosti prepričati ljudi, da dvomijo o »pravi« stvari. In to pomeni, da so zamajani temelji teh institucij.

Poleg štirih zgoraj omenjenih institucij smo k sodelovanju povabili še dodatni dve, ki sta s svojimi izzivi spodbudili ustvarjalnost udeležencev oblikovalskega maratona: botanični vrt s semensko banko in dom starejših občanov. Pri BIO 26 smo namreč mnenja, da sta tudi ti dve instituciji stebra resnice in znanja v naši družbi – botanični vrt s svojim neprecenljivim poznavanjem rastlin, semen in narave, dom za ostarele pa s svojimi zelo izkušenimi prebivalci, ki lahko delijo svoje življenjske zgodbe in znanje. Mislimo, da je treba pri iskanju boljših načinov našega povezovanja tako s planetom kot tudi drug z drugim prisluhniti tudi tema dvema viroma znanja – naravi in starejšim prebivalcem.

Šest institucij je udeležencem predstavilo svoje izzive.
Šest najboljših projektov je dobilo finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki so predstavljeni v okviru bienala oblikovanja med 14. novembrom 2019 in 9. februarjem 2020.

Izbrani projekti so predstavljeni v nadaljevanju.